skip to Main Content

Valmennukset

Tarjoan valmennuksia yksilöille ja erilaisille työyhteisöille. Yksilövalmennus toteutetaan muutokseen tähtäävien keskusteluiden kautta. Keskusteluissa ohjaan henkilöä tuntemaan itsensä, vahvuutensa ja voimavaransa. Myös omien arvojen löytyminen ja tunteminen on tärkeää, jotta jatkossa on helpompi edetä kohti omia unelmia ja tavoitteita.

Sisältö

Valmentajana ohjaan henkilöä tai työyhteisöä vuorovaikutuksen, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittämisessä. Koulutuksissa ja valmennuksissa tähtäin on aina tulevaisuudessa, vaikka työssäni hyödynnän myös työnohjauksellisia työotteita. Työssäni autan valmennettavia saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tavoitteet voivat esimerkiksi olla henkilökohtaisia tai työyhteisöstä tulevia tavoitteita. En anna valmiita vastauksia vaan tuen valmennettavia löytämään parhaimmat juuri hänelle sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

Työyhteisön tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

  • tiimiytyminen
  • tiimin pelisäännöt
  • tiimin työhyvinvointisuunnitelman tekeminen
  • työilmapiirin parantaminen

Valmennuksiani voi tilata toteutettavaksi myös eri työyhteisöihin. Tällöin tavoitteet ja/tai tietosisällölliset aiheet määritellään ja räätälöidään asiakasta kuunnellen ja kuullen. Valmennuksen voi myös räätälöidä yhdistellen eri menetelmiä asiakkaan tavoitteiden mahdollistamiseksi. Tietosisältöön liittyviä aiheita työyhteisössä voivat olla esimerkiksi luottamuksen rakentaminen, tiimin työyhteisötaidot, hyvän työilmapiirin luominen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tietosisällöllisiä valmennuksia voi tilata myös työpajatyyppisesti erilaisiin yrittäjyyttä tukeviin sisältöihin esimerkiksi sisäiseen laskentaan (johdon laskentatoimi).

Valmennuksissani asiakas on aina oman työnsä ja elämänsä asiantuntija. Valmennuksessa ei neuvota valmennettavia, vaan etsitään yhdessä vastauksia oikeilla kysymyksillä ja harjoitteilla. Valmennukseen voidaan myös yhdistää toiminnallista tekemistä, jos se on asiakkaan tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista.

Valmennusta voidaan hyödyntää työyhteisössä esimerkiksi tiimiytymiseen, tiimityön parantamiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä työilmapiirin ja erilaisten taitojen parantamiseen. Valmennukset voivat olla koko päivän kestäviä työhyvinvointivalmennuksia tai muutaman tunnin valmennuksia.

Tilausvalmennukset käytännössä:

  • Kartoitetaan valmennuksen tarve ja tavoitteet.
  • Tavoitteiden pohjalta määritellään valmennuksen sisältö ja aikataulu.
  • Toteutetaan valmennus (sisältää usein ennakkovalmistautumisen tai -tehtävän).
  • Tutkitaan, miten tavoitteet saavutettiin (palautekeskustelu).
Ota yhteyttä

Valmennusaiheiset blogijulkaisut

Back To Top