skip to Main Content

Tähtityötä etsimässä

Olen kevään mittaan pohtinut paljon, mitä kaikkea tekemistä ja työtä liittyy omaan onnelliseen tekemiseeni. Olen miettinyt, mitä kaikkea onnellinen tekeminen minulle merkitsee ja mitä kaikkea siihen sisältyy. Teen paljon erilaisia töitä sekä omassa yrittäjyydessäni että palkkatyössäni, joten minulle oli syntynyt tarve selvittää, millaisista asioista ja tekemisistä oma onnellinen tekeminen koostuu.

Lomalle lähtiessäni mietin, että haluan konkreettisesti hahmotella asioita, joita tahdon tulevaisuudessa tehdä. Halusin kirjoittaa ja listata kaikki omat työni ja tekemiseni sekä puntaroida niiden merkitystä minulle. Halusin samalla pohtia, löytyykö tekemisistäni jotakin sellaista, josta haluaisin luopua. Samalla muistin erään työnohjauksen, jossa asiakkaani puhui tähtityöstä ja tähtityön merkityksestä hänelle. Jäin jo tuolloin tunnustelemaan sanan tähtityö houkuttelevuutta. Se tuntui juuri onnellisen tekemisen arvoiselta.

Sattumoisin tutkin ystäväni kirjahyllyä ennen lomalle lähtöä. Tarkoituksenani oli etsiä sopivan mukavaa ja kevyttä lomalukemista, olinhan ahkeroinut koko talven opintojen äärellä, enkä kaivannut mitään työhön liittyvää lukemista. Silmiini osui Satu Rämön ja Hanna Valtarin kirja Unelmahommissa. Nimi houkutteli minua, koska se vihjasi minulle samaa kuin onnellinen tekeminen. Niinpä kirja lähti mukaani lomamatkalle.

Kuinka ollakaan kirjasta löytyi liiketoiminnasta tuttu BCG-matriisi (Bostonin tuoteportfolioanalyysi) unelmamatriisiksi muokattuna. Ja unelmamatriisista löytyi tähtityö.

Unelmamatriisi koostuu koordinaatistosta, jossa on kaksi akselia. Pystyakseli kuvastaa rahaa, eli sitä mitä asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Palkkatyössä rahaa voi miettiä esimerkiksi työnantajan maksamana palkkana tai tavoitteina/perustehtävänä (miksi on palkattu työhön, mikä on perustehtävä). Vaaka-akseli kuvastaa taas omaa intohimoa työtä ja tekemistä kohtaan.

Matriisissa on myös nelikenttä, josta löytyvät kategoriat: lypsylehmät, tähtityöt, koirat ja kysymysmerkit. Alla olevaan matriisiin olen kuvannut unelmamatriisin ja lisännyt nelikenttään muutaman ao. kohtaan liittyvän ajatuksen.

 

Tähtityötä etsimässä

 

Oma suhtautumiseni ja intohimoni työhön, työntekemiseen ja työelämään on kehittymiseni ja kokemusteni myötä muuttunut, joten konkreettinen tehtävien pohdinnan tarkoitus oli auttaa minua hahmottamaan, mitä töitä jatkan ja mitä jätän pois. Minulla oli selkeä tavoite ja tarve matriisin hyödyntämiselle. Niitä tehtäviä, mitkä listautuisivat koirakategoriaan, oli tarkoitus vähentää tai poistaa kokonaan esimerkiksi ulkoistamalla tai lopettamalla tekeminen kokonaan.

Oman unelmamatriisin tekemiseen valmistauduin listaamalla ranskalaisin viivoin erilaiset työni ja tekemiseni. Tämän jälkeen piirsin vihkooni unelmamatriisin ja lähdin sijoittamaan töitäni nelikentän eri kategorioihin. Halusin tehdä tämän vihkoon sen takia, että käsin kirjoittaminen ja piirtäminen tuo minulle enemmän konkretiaa ja olen enemmän oman luovuuteni äärellä.

Kävin listaani kohta kohdalta läpi ja kirjoitin työtehtäviäni nelikenttään. Samalla tunnustelin niitä tunteita, joita eri työtehtävät minussa herättivät. Tunsin sormen päissäni kihelmöintiä, hymyn väreilevän kasvoillani ja vatsassani iloisia perhosia aina niiden töiden äärellä, jotka kirjasin kysymysmerkkeihin ja tähtitöihin. Ja vaikka koiria rakastankin, niin matriisissa koirasarakkeeseen tulevat tekemiset herättivät ihan erilaisia tunteita ja tuntemuksia.

Minulla koirakategoriaan listautui mm. kirjanpito, laskutus ja nettisivujen tekninen ylläpito. Jäin pohtimaan vielä näihin töihin menevää aikaa suhteessa siihen, etteivät ne suoranaisesti tuo minulle rahaa. Samalla puntaroin ulkoistamisen aiheuttamia kustannuksia. Yrittäjänä ei kuitenkaan voi lopettaa näiden tekemistä, mutta ulkoistamisen kautta voin vapauttaa aikaani muihin, minulle merkityksellisempiin töihin. Tai vaikka sohvalla löhöilyyn.

Matriisi mahdollisti myös lypsylehmien löytymisen, eli niiden töiden ja tekemisten löytymisen, jotka tuovat sitä tasaista tulovirtaa, vaikka tehtävänä eivät niin innostavia aina olekaan. Näin en epähuomiossa karsi sellaista tekemistä pois, joka mahdollistaa laskujen maksun ja elämisen.

Me olemme kaikki erilaisia ihmisiä. Kaikilla ei ole tarvetta määritellä ja pohtia omia tähtitöitään. Toisille riittää, että työstä saa riittävästi toimeentuloa, eikä hän tarvitse tai kaipaa työstään muuta. Toiset puolestaan kaipaavat työstä merkityksellisyyttä, innostumista ja onnistumista. Työn merkitys saattaa myös muuttua esimerkiksi iän, kokemuksen ja elämäntilanteen mukaan. Unelmamatriisin avulla voit ehkä löytää omat ajatuksesi työn suhteen, jos kaipaat ja tarvitset tätä tietoa.

Unelmamatriisia täyttäessä voi myös huomata kaikkien töiden sijoittuvat vain koiriin ja lypsylehmiin. Tällöin työ voi pahimmillaan olla todella inhottavaa. On ehkä hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, löytyykö työstä sellaisia asioita, jotka mahdollistavat iloa ja työhyvinvointia. Aina se ei ole tekemiseen liittyvää, vaan se voi olla esimerkiksi loistava työyhteisö ja hyvät työkaverit.

Älä myöskään hämmenny, jos huomaatkin unelmamatriisia täyttäessäsi, että muutama vuosi sitten aloittamasi unelmahomma maistuukin tänä päivänä puulta. Näin on aikanaan käynyt minullekin. Me muutumme ja kehitymme ajan kuluessa. Pohdittavaksesi jää vain se, jäätkö vanhaan vai etsitkö jotakin uutta mahdollisuutta.

Löysin siis tähtityöni. Sain myös muut tekemiset järjesteltyä siten, että tiedän, miten jatkan ja mitä jätän pois. Nämä päätökset auttavat minua eteenpäin minun onnellisessa tekemisessäni.

Mitä luulet, löydätkö sinä oman tähtityösi? Voitko sinä hyödyntää tietoa omassa onnellisessa tekemisessäsi?

– Annukka

Lähteenä hyödynnetty: Rämö, S. & Valtari, H. : Unelmahommissa

Back To Top