skip to Main Content

Miksi kiitollisuus toimii?

Edellisessä blogissa kirjoitin kiitollisuudesta ja sen merkityksestä muun muassa työhyvinvointiin.Haluan ainakin tässä blogissa keskittyä vielä tähän aiheeseen, koska arvostan oman elämäni hyviä asioita. Ihan niitä pieniäkin asioita. Lisäksi kiitollisuudella on yhteys työhyvinvointiin ja onnellisuuteen.

 1. Kiitollisuuden avulla olet läsnä tässä hetkessä

Tunnetutkimukset ovat osoittaneet, että positiiviset tunteet menevät ohi nopeasti. Ihmisen tunnejärjestelmä pitää uusista asioista ja positiivisista muutoksista. Ajatellaan esimerkiksi uutta kotia. Odotat innolla muuttoa uutteen kotiisi, mutta hyvin nopeasti muuton jälkeen uusi koti ei välttämättä  saa enää aikaan positiivisia tunteita. Uudesta kodista tulee itsestäänselvyys.

Kiitollisuuden kautta opit arvostamaan asioita ja kun arvostat jotakin, et pidä sitä itsestäänselvyytenä. Huomaat enemmän positiivisia asioita, jotka puolestaan lisäävät elämän iloa ja nautintoa.

 1. Kiitollisuus estää negatiivisia tunteita, jotka voivat olla esteenä onnellisuudelle

Näitä negatiivisia tunteita voivat olla esimerkiksi kateus, kauna ja katumus. Et voi tuntea yhtä aikaa kiitollisuutta ja kateutta, koska nämä tunteet eivät sovi yhteen. Kun olet kiitollinen, niin et pysty olemaan yhtä aikaa kateellinen jostakin mitä toisella on ja sinulla ei ole. Kokeile vaikka, ei onnistu.

 1. Kiitollisilla ihmisillä on parempi resistenssi

Tutkimusten mukaan niillä ihmisillä, joilla on kiitollinen taipumus vastoinkäymisiin, toipuvat koettelemuksistaan nopeammin. Uskon, että kiitollisuus antaa tietynlaisen perspektiivin, jonka avulla voi tulkita ja suojautua negatiivisia elämäntapahtumia ja ahdistusta vastaan.

Mutta miten voi olla kiitollinen vastoinkäymisistä? Se voi olla hyvinkin vaikeaa, ainakin juuri sillä hetkellä, kun olet keskellä pahinta vaihetta. Jos pystyy pysäyttämään negatiiviset tunteet ja kiinnittämään huomioita niihin asioihin, jotka ovat hyvin, sinulla on mahdollisuus päästä vaikeiden asioiden yli nopeammin. Voit kääntää vastoinkäymiset myös voimavaroiksi tai opeiksi, joita hyödynnät jatkossa.

 1. Kiitollisuus auttaa sinua arvostamaan itseäsi

Kiitollisuuden avulla voit oppia arvostamaan itseäsi, eikä sinun tarvitse hakea arvostusta ulkopuolelta tai esimerkiksi erilaisin statuksin tai symbolein. Voit oppia tarkastelemaan itseäsi sellaisena kuin olet. Itsensä arvostaminen on sisäinen tunne, jonka avulla koet itsesi arvokkaaksi. Riität juuri sellaisena, kuin olet.

Yllä olevien lisäksi kiitollisuusharjoitukset ovat tuoneet myös fyysisiä, psykologisia ja sosiaalisia hyötyjä. Robert Emmons on kollegoidensa  kanssa tehdyissä tutkimuksissa havainneet seuraavia hyötyjä, mitä  kiitollisuutta harjoittavat ovat jatkuvasti raportoineet:

fyysiset hyödyt

 • immuunijärjestelmän vahvistuminen
 • kipujen ja vaivojen vähentyminen
 • verenpaineen alentuminen
 • liikkumisen lisääntyminen
 • unien parantuminen

psykologiset hyödyt

 • voimakkaammat positiiviset tunteet
 • virkeyden lisääntyminen
 • ilon ja mielihyvän lisääntyminen
 • optimistisuuden ja onnellisuuden lisääntyminen
 • selviytymiskyvyn ja resilienssin lisääntyminen

sosiaaliset hyödyt:

 • myötätunnon ja avuliaisuuden lisääntyminen
 • anteeksiantokyvyn paraneminen
 • sosiaalisuuden lisääntyminen
 • yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunteiden vähentyminen.

Vaikka kiitollisuus ja kiitollisuusharjoitteiden tekeminen tuo meille paljon hyvää, niin se ei välttämättä ole helppoa. Kiitollisuuden harjoittaminen voi olla outoa ja jopa vähän kiusallista ja se voi herättää sinussa ristiriitaisiakin tunteita. Jos näin käy, niin tutki tunteitasi ja pohdi, mistä tunnereaktiosi voi johtua.

Edellisessä blogissani vinkkasin kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittamisesta sekä kiitollisuushaasteesta. Tässä blogissa haluan yhdistää luovuuden ja visuaalisuuden mukaan kiitollisuusharjoitukseen. Ajattelen, että monipuolinen tekeminen edistää myös aivojen hyvinvointia. Aivotutkimukset osoittavat, että kiitollisuuden harjoittaminen treenaa aivoja ja rauhoittaa mieltä. Tämän lisäksi käsillä tekeminen kehittää ja virkistää aivoja. Piirustelu ja luova toimintaa auttaa palautumisessa, ja kiitollisuuden miettiminen sekä kokeminen parantavat hyvinvointiamme.

Haluan siis yhdistää tässä harjoitteessa sekä kiitollisuusharjoituksen, visuaaliset taiteet piirustelun kautta sekä luovuuden. Lisäksi lopputuloksena on jotakin konkreettista ja kaunista, jonka voit kiinnittää esimerkiksi työhuoneesi seinälle.

Kiitollisuuspuu

Piirustellaan kiitollisuuspuu. Hae vihko tai paperi sekä kyniä. Voit käyttää myös tusseja ja värityskyniä. Istahda pöydän ääreen ja hengitä syvään. Voit sulkea hetkeksi silmäsi ja hengitellä rauhassa. Mieti, mistä kaikesta olet juuri tässä hetkessä kiitollinen. Huomioi kaikki pienet ja arkisetkin asiat. Ala piirtämään puutasi ja kirjoita puuhun niitä asioita, joista olet kiitollinen. Voit myös väritä puusi. Samalla kun piirustat puutasi, niin tunnustele  kiitollisuuden tunteita kehossasi. Kun saat puusi valmiiksi, niin jää hetkeksi vielä sen ääreen. Tutki itseäsi, miltä ja missä tuntuu?

Voit halutessasi kiinnittää valmiin puun esimerkiksi työhuoneesi seinälle ja näin voit aina palata katsomaan puuta, kun sinulle tulee tarve muistaa näitä asioita. Voit myös liittää kiitollisuuspuusi osaksi kalenteriasi tai ottaa siitä kuva puhelimeesi.

Jos teet harjoitusta työyhteisön tai tiimin kanssa, niin voitte jakaa puut keskenänne tai voitte piirustaa myös yhteisen puun. Syntyykö yhteinen puu helposti? Mitä käytte läpi samalla, kun yhdessä työstätte kiitollisuuspuutanne?

Minä sain tänään tallaisen puun aikaiseksi. Enkä tosiaankaan osaa piirtää, mutta se ei ole este. Halusin tehdä erillisiä lehviä ja piirustaa juuria näkyviin. Ne kuvastavat sitä, miten saan jatkuvasti uutta ravintoa kiitollisuuteen ja omaan työhyvinvointiin. Ja kun olin piirustanut, halusinkin vielä vähän värittää.

Minkälaisen puun sinä sait aikaiseksi? Mitä muita muotoja voisit piirustella kiitollisuusharjoitetta tehdessäsi? Voit halutessasi lähettää ajatuksia, kuvia ja huomioita minulle (annukka@hopeigo.fi). Olen vilpittömästi kiitollinen niistä kaikista.

– Annukka

 

 

Back To Top