skip to Main Content

Koulutukset

Koulutuksissani tavoitteena on aina tiedon tai taidon kouluttaminen. Koulutuksissa hyödynnän dialogisuutta, reflektiivisyyttä sekä valmennuksellisia ja toiminnallisia työskentelytapoja, jolloin oppiminen mahdollistuu useammalla tasolla. Valmentavalla työotteella pyrin varmentamaan sen, että osallistujat saavat oppimisen kannalta tärkeitä omia oivalluksia. Osallistujien todellinen syvä oppiminen ja kehittyminen tapahtuu oivallusten kautta.

Sisältö

Kouluttajana ohjaan henkilöä tai työyhteisöä vuorovaikutuksen, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittämisessä. Koulutuksissa ja valmennuksissa tähtäin on aina tulevaisuudessa, vaikka työssäni hyödynnän myös työnohjauksellisia työotteita. Työssäni autan valmennettavia saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tavoitteet voivat esimerkiksi olla henkilökohtaisia tai työyhteisöstä tulevia tavoitteita. En anna valmiita vastauksia vaan tuen valmennettavia löytämään parhaimmat juuri hänelle sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

Työyhteisön tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • tiimiytyminen
 • tiimin pelisäännöt
 • tiimin työhyvinvointisuunnitelman tekeminen
 • työilmapiirin parantaminen

Järjestän koulutuksia eri teemoilla itsenäisesti sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Niiden lisäksi koulutuksiani ja valmennuksiani voi tilata toteutettavaksi myös eri työyhteisöihin. Tällöin tavoitteet ja/tai tietosisällölliset aiheet määritellään ja räätälöidään asiakasta kuunnellen ja kuullen. Tilaisuudet voivat olla muutaman tunnin mittaisia tai useamman päivän/viikon mittaisia kokonaisuuksia.

Muutamia esimerkkejä aiheista, joista koulutusta voi tilata

 • Työhyvinvointi
 • Työyhteisötaidot
 • Dialogisuuden hyödyntäminen vuorovaikutustilanteissa
 • Vuorovaikutustaitojen merkitys työhyvinvoinnissa
 • Tiimin kehittäminen
 • Motivaatio ja voimavarat
 • Toiminnallisten menetelmien hyväksikäyttö ohjauksessa
 • Sisäinen laskenta (tiedolla johtamisen työkaluna)
Ota yhteyttä

Koulutusaiheiset blogijulkaisut

Back To Top