skip to Main Content

Kiitollisuudesta työhyvinvointiin

Vuosia sitten sain tehtäväksi kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittamisen. Päiväkirjaan piti kirjoittaa säännöllisesti erilaisia kiitollisuuden aiheita. Sain ohjeeksi hankkia kauniin vihon tai kirjan, johon kirjoittaisin sellaisia asioista, joita päivän mittaan oli tapahtunut ja joista olin kiitollinen. Vinkiksi sain, ettei kiitollisuuspäiväkirjan virkkeiden tarvitse olla pitkiä eikä päiväkirjanomaisia. Se riittää, kun kirjoittaa esimerkiksi ranskalaisin viivoin listaa asioista, joista on kiitollinen.

Tunnollisesti ja kuuliaisesti suoritin tehtävää annettujen ohjeiden mukaisesti ja sain listattua pitkiä listoja, mutta en havainnut itsessäni mitään vaikutusta. Tutkailin aina vain pitenevää listaani hyvillä mielin ilman sen syvempää merkitystä. Kunnes eräänä päivänä auringonlaskun aikaan kivellä istuessani huomasin taivaanrannan värikkään kauneuden. Pysähdyin värien äärelle ja annoin luonnon kauneuden tulla minuun. Samalla tunsin, kuinka kiitollisuuden eheyttävä tunne valtasi minut täyttäen hyvällä ololla, energialla ja onnellisuudella.

Mikä menikään ”pieleen” ensimmäisellä kerralla? Olin innostuneena vain kirjoittanut asioita, joiden ajattelin tuovan minulle kiitollisuutta, mutta en ollut pureutunut asiaan tarkemmin. Olin suorittanut tehtävääni annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta en pysähtynyt pohtimaan, miksi olin kiitollinen kyseisistä asioista. En ollut tietoisesti keskittynyt tuntemaan kiitollisuutta. Tämän havainnon jälkeen innostuin tutustumaan kiitollisuusharjoitteisiin ja kiitollisuuteen tarkemmin.

Ihminen on siinä mielessä kummallinen otus, että sen on luontaisesti helpompi muistaa negatiiviset kuin positiivisen asiat. Monta kertaa negatiiviset asiat paisuvat suuremmiksi kuin ne ovatkaan, sillä niiden äärelle on helpompi jäädä jumiin. Kun me jumitamme negatiivisissa asioissa ja tunteissa, vahingoittavat ne aikaa myöten kehoamme aiheuttaen jopa fyysisiä vaivoja. Tämän takia meidän on hyvä opetella eri tapoja negatiivisten asioiden ja tunteiden käsittelyyn. Siitäkin huolimatta, että se voi olla vaikeaa.

Tässä vaiheessa haluan muistuttaa, että kiitollisuus ei ole ongelmien, epäoikeudenmukaisuuden, surun tai vaikeuksien mitätöintiä tai niiden vähättelyä. Kiitollisuusharjoitteiden kautta opetellaan huomioimaan ne asiat, jotka ovat hyvin elämässä. Opitaan tietoisesti kiinnittämään huomiota hyviin asioihin ja sitä kautta vaikeuksien kohtaaminen helpottuu. Harjoitusten myötä olen oppinut huomaamaan, että hyviä asioita on enemmän kuin huonoja asioita. Olen myös havainnut, että näin on ollut myös niinä vaikeimpina hetkinä, jolloin elämä ei todellakaan ole hymyillyt.

Nykyisin teen kiitollisuusharjoituksia joka päivä. Välillä teen niitä kirjallisesti ja välillä ajatusten tasolla. Useimmiten teen niitä luonnossa aamulenkillä, koska virittäydyn niiden kautta paremmin kohti työpäivää.

Olen tehnyt mielenkiintoisia havaintoja siitä, kuinka kiitollisuus vaikuttaa minuun. Miltä se tuntuu? Huomaan aina hymyileväni leveästi samalla kun kirjoitan tai mietin asioita, joista olen kiitollinen. Hymyn lisäksi minut valtaa valtava onnellisuuden tunne. Ja kun teen näitä harjoitteita aamulla, kiitollisuus, hymy ja onnellisuus ovat mukanani myös päivän muissa askareissa.

Oma kokemukseni ja ajatukseni on, että kiitollisuusharjoitteet ovat lisänneet onnistumisia ja myönteisiä kokemuksia. Huomaan jatkuvasti uusia kiitollisuuden aiheita. Olen myös oppinut, että olen kiitollisin elämän pienistä asioista ja itsestäänselvyyksistä: lapsista, puolisosta, koirista, luonnosta, auringosta, vesisateesta, pisarasta puun oksilla, hyvästä ruoasta tai ystävän tapaamisesta. Olen kiitollinen monista työhön liittyvistä asioista: minulla on monipuolinen ja merkityksellinen työ, jossa voin toteuttaa unelmiani ja saan nähdä asiakkaan onnistumisen.

Kiitollisuusharjoitusten myötä olen huomannut olevani enemmän läsnä tässä hetkessä, ja näin kiitollisuusharjoitteista on tullut minulle yksi tietoisen läsnäolon harjoite. Olen aina pitänyt asioiden tutkimisesta ja nykyisin nautin siitä, kun löydän monia näkökulmia asioihin. Näkökulmien löytymisen myötä monet negatiiviset asiat ovat muuttuneet myönteisemmiksi ja positiivisemmiksi. Olen sitä mieltä, että kiitollisuusharjoitukset ovat omalta osaltaan lisänneet myös työhyvinvointiani.

Kiitollisuutta voi siis harjoittaa monin eri keinoin. Yksi helpoimpia tapoja kiitollisuuden opiskelussa on kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittaminen. Kirjoittamisen kautta kiitollisuuden aiheet saa konkreettisesti näkyviksi, jolloin ne jäävät samalla muistiin ja niihin voi palata myöhemmin. Kiitollisuutta herättävien asioiden äärellä pitää kuitenkin muistaa viipyillä ja pohtia, miksi ne aiheuttavat kiitollisuutta. Muistamme myös olla lempeitä itsellemme, jos emme heti saa tunnetta mukaan. Tunne tulee kyllä harjoitusten myötä.

Työhyvinvointivalmentajana olen kiinnostunut myös siitä, mitä kiitollisuusharjoitteet tuovat työelämään. Kiitollisuusharjoitusten vaikutusta on tutkittu vuodesta 2003 lähtien kokeellisten tutkimusten avulla. Useissa tutkimuksissa kiitollisuuden on havaittu olevan hyödyksi varsinkin psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Eräässä tutkimuksessa koehenkilöitä on ohjattu kirjaamaan heidän työhönsä liittyviä kiitollisuuden aiheita. Tutkimus osoitti, että harjoitteet lisäsivät työelämässä olevien kiitollisuutta, työhyvinvointiin liittyviä positiivista tunteita ja mielialoja sekä vähensi sairauspoissaoloja. (Kaplan ym. 2013.) Olen omakohtaisten harjoitteiden myötä tullut siihen tulokseen, että kiitollisuuden hyötyjen kannalta ei ole merkitystä, mikä asia on kiitollisuuden keskiössä. Riittää, että asiaan saa kiitollisuuden tunteen mukaan.

Kiitollisuusharjoitteiden tekeminen voi kuitenkin olla hyödyllinen työyhteisön työhyvinvoinnin lisäämiseen. Tällöin voi esimerkiksi haastaa työkavereita yhteiseen työhön liittyvään kiitollisuushaasteeseen. Työyhteisössä voidaan sopia esimerkiksi siitä, että jokainen täyttää kiitollisuuspäiväkirjaa muutaman kerran viikossa kolmen viikon ajan. Jokainen kirjaa ainakin viisi syytä, miksi on kiitollinen ja miksi kokee kiitollisuutta työssään. Kun kolmen viikon haaste on päättynyt, ajatukset jaetaan. Näin jokaisen kiitollisuuden aiheet tulevat näkyväksi ja syvenevät.

Haluan vielä muistuttaa, että kiitollisuuden aiheet voivat olla hyvin pieniä. Lista voi olla esimerkiksi tällainen:

– Nauruhetki työkaverin kanssa.

– Liukuva työaika.

– Tehtävä on tehty ennen kuin deadline umpeutui.

– Työkaveri auttoi ongelman ratkaisussa.

– Tiimin kanssa yhteinen kahvitauko.

 

Mitä luulet, voisiko tällaisesta harjoitteesta olla apua, jos työyhteisössä vellotaan negatiivisuuden ilmapiirissä? Voisiko kiitollisuusharjoitteiden avulla löytyä erilainen puhumisen malli? Pystyttäisiinkö kiitollisuuden avulla hillitsemään myös kateuden syntyä työyhteisössä?

Uskon, että kiitollisuusharjoitteet ovat olleet yksi tärkeimmistä keinoistani matkalla onnellisuuteen, onnelliseen tekemiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Tästä olosta haluan pitää kiinni myös sen takia, että omalla hyvinvoinnillani voin samalla tuoda ja lisätä hyvinvointia myös omaan työhöni ja työyhteisööni.

Jos innostuit kokeilemaan kiitollisuusharjoitteita ja haluat jakaa kokemuksiasi, laita minulle viestiä (annukka@hopeigo.fi). Kuulen mielelläni kokemuksistasi enemmän.

Kiitollisin terveisin

Annukka

 

Lähteet:

Askelterveyteen.com: Negatiiviset ajatukset ja tunteet vahingoittavat kehoamme

Terveyskirjasto: Kiitollisuus

Kaplan, S.; BradleyGeist, J.; Ahmad, A.; Anderson, A.; Hargrove, A. & Lindsey, A. 2013: Test of Two Positive Psychology Interventions to Increase Employee Well-Being.

Emmons, R. & McCullough M. 2003: Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life.

Robert Emmons: Benefits of Gratitude

Robert Emmons: What Good Is Gratitude?

Kerr, S.; O´Donovan, A. & Pepping, C. 2014: Can Gratitude and Kindness Interventions Enhance Well-Being in a Clinical Sample?

Back To Top